Calendarul lucrărilor agricole pentru mur

Tăierea plantelor uscate după iarnă, curățarea plantației


Greblarea


Prășirea manuală


Fertilizarea cu Azot (N)


Prelucrarea cu fungicide și insecticide la deschiderea mugurilor: hidroxid de cupru, Champ77WP) contra antrocnoză și pătării brune, tiofanat metil (TopsinM70WP) contra făinării și ruginii


Plantarea


Plantarea culturilor siderate (facelia, lucerna, trifoi, etc.) printre rânduri


Irigarea

Afânarea solului


Irigarea


Legarea


Prelucrarea cu fungicide și insecticide la înfrunzire: hidroxid de cupru (Champ77WP) -contra antractozei și păturii brune; tiacloprid+deltametrin (Proteus OD 110), gibereline (Cropmax) ultimele contra musculiței galicole a tulpinei și afide


Protejarea plantației de gândacul păros prin instalarea capcanelor cu feromoni;


Plantarea

Irigarea


Legarea


Prelucrarea cu fungicide și pesticide la înflorire (01-10 mai): Tiofanat metil (TopsinM70WP) imporiva putregaiului cenușiu și ruginii, mancozeb (Dithane M-45WP) contra antractozei și septoriozei; tiacloprid (CalypsoSC480) contra gândacului murului


Prelucrarea cu fungicide și pesticide la scuturarea petalelor (15-30 mai): difenconazol (Score250EC) contra actractozei și septoriozei, folpet+triadimenol(ShavitF72WDG)-contra fainării și ruginii, acetamiprid (Mospilan20SG)-contra gargariței florilor.

Recoltarea


Afânarea solului


Irigarea


Legarea

Recoltarea


Plantarea culturilor siderate (facelia, lucerna, trifoi, etc.) printre rânduri

Înlăturarrea lăstarilor uscați


Prelucrarea cu hidroxid de cupru (Champ77WP) contra antractozei, septoriozei, și pătării brune


Afânarea solului

Fertilizarea cu fosfor (P) și potasiu (K)


Înlăturarea lăstarilor uscați, tăierea și curățirea


Plantarea


Irigarea